Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

La liberté d’expression au conseil communal soumise à l'ONU

Un article à lire dans "LE VIF" du 8 avril 2021.

Commentaires

 • Begin dit jaar legde de Federale Regering haar rapport over de toepassing van de Rechten van de Mens voor aan de UNO.

  En wat dacht je? Vijf francofone verenigingen eisen nu dat hun zogezegd 300.000 taalgenoten in Vlaanderen het Frans als eerste taal (de gebruikstaal dus) moeten kunnen gebruiken in alle overheidsdiensten (gemeente, provincie, Vlaamse Overheid, politie, gerecht,…) maar bijvoorbeeld ook aan het loket van het publieke zwembad, het voetbalveld, een Nederlandstalige school, … .

  Met hun bundel van 12 eisen duwen ze zichzelf feitelijk in een schuitje van marginalen die vooral hopen dat ze meerderwaardig zouden kunnen zijn. Ze zijn helaas meewarig!

  In feite bewijzen ze vooral hun onbekwaamheid om de taal te aanvaarden van de regio waar ze gaan wonen. Ze willen met andere woorden zelfs in de niet facilitaire Vlaamse gemeenten de taal van de daar wonende inwoners niet gebruiken en hen ertoe verplichten zich aan hun Franse taal aan te passen.

  Ik ken gelukkig heel wat Franstaligen die deze inspanning wel leveren als ze bij ons komen wonen. Hen kan je alvast aftrekken van die door de schrijvers geponeerde 300.000 eisers. De eisers houden dus geen rekening met Franstaligen die wel de eerlijkheid hebben om in Vlaanderen Nederlands te spreken en te gebruiken als omgangstaal, die zich wel willen aanpassen aan de daar wonende Vlaamse mensen.

  Naar mijn opinie stellen deze verenigingen zich op als onwilligen met een vorm van koloniale mentaliteit. Ze willen immers dat wij Nederlandstaligen ons aanpassen in heel Vlaanderen en dus niet meer alleen in de faciliteitengemeenten. Het mankeert er nog aan dat ze onze handen afkappen als we niet voor hen willen plooien of ons, zoals in koloniale tijden, voor het vuurpeloton zetten als wij hun taal niet gebruiken in Vlaanderen. Je moet maar durven.

  Wat een arrogantie hebben deze, zichzelf tot übermensch-achtige wezens gepromoveerde gekken, toch maar. Denken ze nu werkelijk dat wij Vlamingen nog in de 19de eeuw leven toen de bourgeoisie de gewone man en vrouw nederig deed knikken? Het kan toch niet zijn dat ze onbekwaam zijn om een andere taal te leren? Ik ken in Voeren heel wat Franstalige vrienden die dat anders wel kunnen.

  Nu blijkt ook nog eens dat de eisen van de onwilligen nog verder gaan dan ik hiervoor al schetste. Omdat er volgens hen geen enkel spoor van verbetering te vinden zou zijn en die “flamins de Flandre” niet willen plooien, gooien ze schaamteloos nieuwe en oude eisen op tafel. Met leugens proberen ze te bewijzen hoe ze in de faciliteitengemeenten gediscrimineerd worden. Zo zouden hun francofone verenigingen geen subsidies ontvangen (terwijl in zes randgemeenten francofone besturen aan de macht zijn!!?? en ze in Voeren dezelfde punten krijgen als de andere verenigingen), worden er limieten opgelegd aan het Franstalig onderwijs (ze hebben nochtans wel degelijk hun eigen scholen) en – hoogtepunt van hun betoog – ze mogen geen Frans praten tijdens de gemeenteraad (alsof de Voerense burger zich dat aantrekt; ik hoorde al meermaals dat ze dan maar niet moeten willen zetelen of consequent afwezig blijven zoals raadslid B.H. uit Remersdaal). Bovendien zou ze allerlei administratieve pesterijen ondergaan. Ze eisen ook dat Vlaanderen, de regio waar zij het Frans als hun eerste gebruikstaal wensen, hen gaat beschermen als nationale minderheid. Ze ontdekten nog altijd niet dat ze die bescherming eigenlijk al lang hebben. In het parlement hebben de Franstaligen evenveel macht als de Vlaamse vertegenwoordigers (ze kunnen zelfs wetten met bijzondere meerderheidsvereisten blokkeren) terwijl hun bevolking net iets meer dan de helft van de Vlaamse is. In de Ministerraad moeten er evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers zetelen; in het Staatsblad wordt er evenveel tekst voorzien in het Frans als in het Nederlands (jaarlijks omwisselbaar als eerste taal), …

  Bovendien, of wat dacht je, willen ze de intrekking van de Vlaamse Omzendbrieven die door het Vlaamse Parlement ondersteund worden door de vertegenwoordigers die de Vlamingen ernaartoe stuurden. M.a.w. de volgens hen 300.000 onaanpasbaren (in Voeren kennen we gelukkig heel wat andere franstaligen) gaan nu eens aan Vlaanderen en de meer dan 6.390.000 (ik trek er de300.000 al van af) Vlamingen opleggen wat zij in Vlaanderen nog mogen en vooral niet mogen!

  Je dacht dat dit alles is? Neen hoor. Wars van alle verkiezingen eisen ze een minimale vertegenwoordiging van Franstaligen in het Vlaams Parlement. Die gelukkigen zouden er bovendien dan ook nog eens Frans moeten kunnen praten. Het citaat uit 1915 "la Belgique sera latine, ou elle ne sera pas » (uit de pen van wallingant Raymond Colleye de Weerdt en niet van Charel Rogier, één van de stichters van België) wordt volgens de kolonialen dus best « la Flandre sera latine ou elle ne sera plus ». Ik wacht dus met spanning het moment af dat diezelfde bende voor alle oorspronkelijke Vlamingen in Wallonië dezelfde Nederlandstalige rechten zal opeisen. Let wel: die hebben zich al lang aangepast, leven er als Walen en zijn vooral met zoveel meer dan 300.000! Ze zijn dus ook geen vragende partij en bewijzen dat men zich wel degelijk kan aanpassen als men het zelf wil.

  Et moi, je parlerai toujours le français en Wallonie. Par respect pour le peuple wallon, n'est-ce pas! Faites donc un effort en Flandre en y parlant notre langue. Merci.

Les commentaires sont fermés.